DEMONTEREN/MONTEREN MAGNEETKOPPELING [Z6, ZJ]


B3E074061010W01

1. Verwijder de onderdelen in de aangegeven volgorde, zie de tabel.

1
Bout
2
Drukplaat
3
Shim
4
Borgveer
5
Compressorpoelie
6
Schroef
7
Klem
8
Schroef
9
Stator en thermische beveiliging
10
Compressorhuis

2. Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde.

3. Stel de speling van de magneetkoppeling af. (Zie AFSTELLEN MAGNEETKOPPELING.)

Aanwijzing voor verwijderen/plaatsen - bout

1. Houd bij het verwijderen respectievelijk plaatsen van de bout de drukplaat tegen zoals in de afbeelding is aangegeven.

2. Vervang ook de bout bij het plaatsen van een nieuw huis van de aircocompressor.

Aanwijzing voor verwijderen - stator en thermische beveiliging

1. Verwijder na het verwijderen van de stator en de thermische beveiliging alle achtergebleven siliconenresten van de aircocompressor.

Aanwijzing voor plaatsen - stator en thermische beveiliging

1. Breng ongeveer 1 g {0,04 oz} siliconenpasta (Shin-Etsu Silicone KE-347W of gelijkwaardig) aan op het contactvlak van de thermische beveiliging en druk deze dan stevig aan op de aircocompressor; zorg dat er hierbij geen ruimte openblijft.

Aanwijzing voor plaatsen - schroef

1. Vervang de schroef bij het plaatsen van een nieuwe stator of thermische beveiliging.

Aanwijzing voor plaatsen - klem

1. Vervang de klem bij het plaatsen van een nieuwe stator of thermische beveiliging.

Aanwijzing voor plaatsen - borgveer

1. Vervang de borgveer als een nieuwe drukplaat, poelie aircocompressor, stator of huis van aircocompressor geplaatst wordt.